คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

การขอบัตรรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564

การขอบัตรรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนการออกบัตรเดบิตประจำตัวนิสิต มศว
1. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ในชื่อนิสิตเท่านั้น ชื่อผุ้ปกครองไม่ได้

  • ใช้บัญชีชื่อนิสิตที่มีอยู่แล้วได้
  • หากไม่มี สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชี 0 บาท โดยเปิดไฟล์แล้วกด Ctrl+F เพื่อค้นหา เลขประจำตัวนิสิต หรือ ชื่อ-สกุล
  • บัญชีที่ใช้ออกบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดหลักสูตร

2. ดาวน์โหลดแอป SCB EASY

3. ขอออกบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตผ่าน SCB EASY บัตรจะถูกส่งให้นิสิตทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน หากเกิน 30 วัน นิสิตต้องเข้าไปกดขอออกบัตรในแอปซ้ำ เพื่อให้จัดส่งบัตรอีกครั้ง

4. เมื่อได้รับบัตรแล้ว ให้นิสิตเปิดใช้งาน ตั้งรหัสบัตร และยินยอมหักบัญชี เพื่อให้บัญชีสามารถใช้ในการหักค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ได้ต่อไป 

(สมัครครั้งเดียว ใช้บัญชีในการชำระค่าเทอมได้จนจบการศึกษา)

เอกสารเปิดบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 0 บาท

เปิดไฟล์แล้วกด Ctrl+F เพื่อค้นหา
ตามเลขประจำตัวนิสิตหรือ ชื่อ-สกุล
พิมพ์แล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคาร
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา