ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ รอบ TCAS1 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้ขยายเวลาสำหรับการอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ขึ้นระบบ

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ รอบ TCAS1 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้ขยายเวลาสำหรับการอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ขึ้นระบบ

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ รอบ TCAS1 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้ขยายเวลาสำหรับการอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ขึ้นระบบ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 (ไม่ต้องมาส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) มีข้อสงสัยสอบถามที่ eds@g.swu.ac.th

Tuesday, March 31, 2020/Author: panyapon/Number of views (2)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

ระบบเปิดให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563
ในช่วงนี้สามารถยื่นคำร้องแบบเดิมได้ วันสุดท้ายวันที่ 20 เมษายน 2563

คู่มือการขอถอนรายวิชาออไลน์

Tuesday, March 31, 2020/Author: panyapon/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Thursday, March 12, 2020/Author: panyapon/Number of views (90)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Thursday, February 6, 2020/Author: panyapon/Number of views (131)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Thursday, January 23, 2020/Author: panyapon/Number of views (131)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
RSS
12