ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, May 7, 2020/Author: panyapon/Number of views (205)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Wednesday, April 8, 2020/Author: panyapon/Number of views (247)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

ระบบเปิดให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563
ในช่วงนี้สามารถยื่นคำร้องแบบเดิมได้ วันสุดท้ายวันที่ 20 เมษายน 2563

คู่มือการขอถอนรายวิชาออไลน์

Tuesday, March 31, 2020/Author: panyapon/Number of views (155)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Thursday, March 12, 2020/Author: panyapon/Number of views (211)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Monday, November 11, 2019/Author: panyapon/Number of views (544)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
RSS
12